This website uses cookies

We use data or cookies in your browser to personalize and improve the convenience of using our website, analyze website activity which helps support our marketing and sales activities and display personalized ads based on information about your interests (including your activity on our website or other sites) and your location. Below you can change your browser settings to block some or all cookies.

1. The Service does not automatically collect any information, except for information contained in cookies.

2. Cookie files (so-called cookies) are IT data, in particular text files, which are stored on the Service User's end device and are intended for using the Service. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.

3. The entity that places cookies on the Service User's end device and obtains access to them is the operator of the Service TZMO SA with its registered office at Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Cookies are used for the following purposes:

a) adjusting the content of the Service to the User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Service User and properly display the website, adjusted to individual needs;

b) creating statistics that help to understand how Service Users use particular websites, which allows improving their structure and content;

5. The Service uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie files parameters or until they are deleted by the User.

6. The following types of cookies are used as part of the Service:

Name Function Domain Storage
YSC .youtube.com Advertisement session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Advertisement 5 months 27 days
_fbp bella-global.com/en_GLO Advertisement 3 months
yt-remote-device-id youtube.com Advertisement never
yt-remote-connected-devices youtube.com Advertisement never
CONSENT .youtube.com Analytics 2 years
symfony tzmo-global.com/en_GLO Other session
__utma .tzmo-global.com/en_GLO Performance 2 years
__utmc .tzmo-global.com/en_GLO Performance session
__utmz .tzmo-global.com/en_GLO Performance 6 months
__utmt .tzmo-global.com/en_GLO Performance 10 minutes
__utmb .tzmo-global.com/en_GLO Performance 30 minutes

7. In many cases, the software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored on the User's end device by default. Service users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about their every posting on the Service User's device. Detailed information on the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings.

8. The Service Operator informs that restricting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Service pages.

source: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Save the choice Accept all

TZMO Tkalnie Zelów SA

Address

TZMO Tkalnie Zelów SA
production company
ul. Zachodnia 25
Zelów 97-425
Poland

Phone numbers

+48 (44) 634 10 25

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ (tzw. WHISTLEBLOWING)

Umożliwiamy zgłaszanie naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych w poufny i bezpieczny sposób określony przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach).

Wprowadzony w naszej firmie system zgłoszeń wewnętrznych jest istotnym elementem ładu korporacyjnego Grupy TZMO. Stanowi też instrument wspierający realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i standardami Grupy TZMO.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie to koniecznie zapoznaj się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych i Klauzulą informacyjną, w których znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. m.in. zakresu ochrony osób zgłaszających naruszenie (tzw. sygnalistów), trybu dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń, poufności i bezpieczeństwa, reagowania na zgłoszenia, ochrony danych osobowych itp.

Jak zgłosić nieprawidłowość?

Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:

  • szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;
  • wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  • wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;
  • wskazanie sposobu, w jaki zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
  • dane osobowe zgłaszającego, chyba że zgłaszający dokonuje zgłoszenia anonimowo.

Zgłoszenie wewnętrzne powinno być przekazane na piśmie, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową:

  • wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem specjalnie opracowanej i zabezpieczonej aplikacji dla osób zgłaszających naruszenie dostępnej na stronie internetowej: www.tzmo-global.com/naruszenia
  • przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: naruszenia.tkalnie@tzmo-global.com
  • drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem “ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres: TZMO Tkalnie Zelów SA, ul. Zachodnia 25, Zelów 97-425.

Location on the map

Choose country

Our website uses so called “cookies” files to improve the service utility and to compile visitor statistics. By using the service You agree to cookie policy
I understand