Táto webová stránka používa cookies

Údaje alebo súbory cookie vo vašom prehliadači používame na prispôsobenie a zlepšenie pohodlia používania našej webovej stránky, analýzu aktivít, ktorá pomáha podporovať naše marketingové a predajné aktivity, zobrazovanie personalizovaných reklám na základe informácií o vašich záujmoch (vrátane vašej aktivity na našej webovej stránke alebo iných stránkach) a vašu polohu. Nižšie môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval niektoré alebo všetky súbory cookie.

1. Služba automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

2. Súbory cookies (tzv. cookies) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa Služby a sú určené na používanie Služby. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Subjekt, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Služby a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Služby TZMO SA so sídlom Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

a) prispôsobenie obsahu Služby preferenciám Používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie Používateľa Služby a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú individuálnym potrebám;

b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Používatelia Služby používajú konkrétne webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

5. Služba používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do ich vymazania Používateľom.

6. V rámci Služby sa používajú nasledujúce typy cookies:

Názov Doména Typ Trvanie
_fbp .tzmo.sk/sk_SK Advertisement 3 months
smvr .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
smuuid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
_ga .tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 years
_gid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_smvs .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_hjFirstSeen .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
symfony tzmo.sk/sk_SK Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes

7. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia služby môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich pripísaní na zariadení Užívateľa služby. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

8. Prevádzkovateľ služby informuje, že obmedzenie používania cookies môže ovplyvniť niektoré funkcionality dostupné na stránkach Služby.

Povrdiť vybrané Povoliť všetko

Právne upozornenie

Vlastník služby

Vlastníkom tejto služby je Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (ďalej len TZMO S.A.), so sídlom v Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Informácie obsiahnuté v službe

Celý obsah tejto služby má informatívny charakter v rozsahu otázok, ktoré sa týkajú spoločností skupiny TZMO Capital Group a produktov spoločnosti TZMO Capital Group a použiteľný charakter v rámci predplatného a prístupu oprávnenej skupiny návštevníkov.
Informácie poskytované službou nepredstavujú žiadnu predajnú ponuku, preto nemôže byť na tomto základe podpísaná žiadna zmluva o predaji.
Vlastník služby môže vykonať zmeny v službe bez predchádzajúceho oznámenia alebo ďalšieho odôvodnenia.

Poskytované služby

Vlastník tejto stránky poskytuje nasledujúce služby:
prístupová služba na základe predplatného k odborným informáciám pre oprávnenú skupinu používateľov
Predplatné znamená zadanie objednávky užívateľa na príjem pravidelných informácií zo služby. Frekvencia odosielania takýchto informácií nie je špecifikovaná. Vlastník služby nebude zodpovedný za nedoručenie objednaných informácií z objektívnych dôvodov, nezávislých od vlastníka.
Prístup k špecializovaným informáciám si vyžaduje vyplnenie registračného formulára a súhlas s podmienkami uvedenými v predpisoch týkajúcich sa prístupu registrovaných používateľov.
Vyššie uvedené služby sú poskytované bezplatne a nie je stanovená minimálna ani maximálna doba poskytovania.

Postup registrácie

Použitie tejto prístupovej služby začína zadaním podrobností týkajúcich sa mena a / alebo priezviska a e-mailovej adresy do registračného formulára a zároveň poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu, ktorý je podrobne popísaný v Pravidlách ochrany osobných údajov stlačením tlačidla „Súhlasím“.
Zrušenie účtu vlastneného používateľa je možné kedykoľvek.

Ďalšie činnosti vykonávané prostredníctvom služby

Prostredníctvom tejto služby sa môžu vykonávať aj vernostné programy, súťaže a propagačné kampane, a tiež trhový a spotrebiteľský prieskum. Podrobné podmienky ich realizácie budú zahrnuté do jednotlivých predpisov. Účasť na uvedených akciách bude možná po súhlase s podmienkami konkrétneho predpisu s použitím formulára.

Zodpovednosť vlastníka

Vlastník služby nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie osobne identifikovateľných údajov tretími osobami, za akékoľvek externé nezákonné činnosti a iné okolnosti nezávislé od vlastníka.
Všetky informácie obsiahnuté v službe boli vypracované v dobrej viere. Vlastník nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, spoľahlivosť, presnosť a úplnosť informácií poskytovaných na externých stránkach, ku ktorým sú poskytnuté odkazy na tejto internetovej stránke. Tieto odkazy sú označené modrou farbou.

Rozhodné právo

Používanie tejto stránky bude vo všetkých ohľadoch regulované slovenským zákonom a na všetky otázky, ktoré sa vzťahujú na používanie tejto služby, sa budú uplatňovať príslušné predpisy platné v Slovenskej republike.

Autorské práva

Obsah tejto služby je chránený autorskými právami a nemôže byť zmenený, kopírovaný ani distribuovaný bez povolenia vlastníka služby. Vytlačenie obsahu služby je možné len na osobné použitie. Všetky ostatné druhy použitia obsahu tejto služby vyžadujú písomný súhlas vlastníka služby.

Ochrana ochranných známok a obchodných mien

Ochranné známky a obchodné názvy používané v službe sú chránené príslušnými právnymi predpismi. Bez predchádzajúceho povolenia adekvátnej spoločnosti skupiny TZMO Capital Group nesmie byť žiadna z týchto známok alebo mien použitá alebo upravená.
TZMO nezaručuje efektívnosť a správnosť výkonu tejto služby ani odstraňovanie vzniknutých chýb. Taktiež nie je zaručené, že server, na ktorom táto služba funguje, neobsahuje vírusy ani iné škodlivé prvky.

Úprava právneho upozornenia

TZMO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť obsah tohto právneho upozornenia.

rozsah značky

zasieg.jpg

Naše výrobky sa predávajú vo viac ako 60 trhoch: v Európskej únii, v krajinách strednej a východnej Európy, v Afrike a na Ďalekom východe.