Tyto stránky používají cookies

Údaje nebo soubory cookies ve vašem prohlížeči používáme k personalizaci a zvýšení pohodlí při používání našich webových stránek, k analýze aktivit webových stránek, díky které můžeme podporovat naše marketingové a prodejní aktivity, a k zobrazování personalizovaných reklam na základě informací o vašich zájmech (včetně vaší aktivity na našem webu nebo jiných stránkách) a vaši polohu. Níže můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval některé nebo všechny soubory cookies.

1. Služba automaticky neshromažďuje žádné informace s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.

2. Soubory cookies (tzv. cookies) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Služby a jsou určeny k užívání Služby. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Služby a získává k nim přístup, je provozovatel Služby TZMO SA se sídlem Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Soubory cookies se používají pro následující účely:

a) přizpůsobení obsahu Služby preferencím Uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení Uživatele Služby a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené individuálním potřebám;

b) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé služeb používají konkrétní webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

5. Služba používá dva základní typy souborů cookies: soubory cookies relace a trvalé soubory cookies. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby než je Uživatel smaže.

6. V rámci Služby se používají následující typy souborů cookies:

Jméno Doména Zadejte Trvání
YSC .youtube.com Advertisement session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Advertisement 5 months 27 days
_fbp .tzmo.cz/cs_CZ Advertisement 3 months
yt-remote-device-id youtube.com Advertisement never
yt-remote-connected-devices youtube.com Advertisement never
CONSENT .youtube.com Analytics 2 years
symfony .tzmo.cz/cs_CZ Other session
__utma .tzmo.cz/cs_CZ Performance 2 years
__utmc .tzmo.cz/cs_CZ Performance session
__utmz .tzmo.cz/cs_CZ Performance 6 months
__utmt .tzmo.cz/cs_CZ Performance 10 minutes
__utmb .tzmo.cz/cs_CZ Performance 30 minutes

7. Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé služby mohou svá nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Toto nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno o každém jejich umístění na zařízení Uživatele Služby. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče)..

8. Provozovatel služby informuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na stránkách Služby..

zdroj: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Potvrdit vybrané Povolit vše

ekologie

thumb_ochr.jpg logo

Jako výrobce hygienických a kosmetických výrobků, zdravotnických prostředků a čistících prostředků pro domácnost, jsme zodpovědní za snižování negativního dopadu našich aktivit na životní prostředí. Dbáme na to, aby výrobní i investiční procesy probíhaly udržitelným způsobem - s ohledem na životní prostředí.

Politika integrovaného systému řízení
skupiny TZMO

Posílením své účasti v environmentálním pilíři udržitelného rozvoje přijala skupina TZMO politiku integrovaného systému řízení, která zahrnuje závazky v oblasti ochrany životního prostředí a splňuje požadavky Systému Environmentálního Managementu ISO 14001.

přejděte na Zásady integrovaného systému řízení

 

Jako skupina TZMO jsme se zavázali:

  • zlepšovat vliv našich činností na životní prostředí,
  • neustále zlepšovat procesy a implementace moderních technologií,
  • zabránit znečištění životního prostředí a pečovat o jeho zdroje,
  • využívat trvale udržitelné zdroje při realizaci nových projektů.

Spolupracujeme v dodavatelském řetězci s předními dodavateli surovin, materiálů zaručujících komponenty nejvyšší kvality a také s našimi partnery při zodpovědném využívání zdrojů naší planety.

Pomocí inovativních technických řešení a moderních výrobních technologií přikládáme velký význam minimalizaci a prevenci znečištění životního prostředí.

Naše výrobky navrhujeme tak, abychom minimalizovali negativní dopad na životní prostředí v každé fázi životního cyklu produktu:

Kromě inovativního přístupu k designu, přispívá naše péče o správný stav strojů a zařízení, plánování výroby a dopravy, k zajištění maximálního využití výrobních a logistických kapacit, ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a snižování vytvářeného odpadu.

Skupina TZMO aktivně podporuje provádění cílů udržitelného rozvoje v souladu se summitem OSN tzv. Agendou 2030.

TZMO drive to ZERO WASTE

ambiciózní závazek skupiny TZMO ohledně odpovědného nakládání s odpady

Skupina TZMO se zavázala splnit ambiciózní cíl úplného odstranění odpadu z výroby zasílaného na skládky a to do konce roku 2025.

Program „TZMO drive to ZERO WASTE“ dokazuje, že skupina TZMO jde nad rámec zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zapojuje se do celého životního cyklu spotřebovaných surovin a vede otevřený dialog se zúčastněnými stranami zaměřený na podporu předpokladů oběhového hospodářství (cyklická ekonomika).

Podporujeme recyklaci plastů - ve skupině TZMO máme recyklační linky, které zajišťují využití významné části odpadu produkovaného výrobními společnostmi skupiny.

Implementací předpokladů programu TZMO k programu ZERO WASTE podporujeme implementaci cílů udržitelného rozvoje:

  • Cíl 12 - zodpovědná výroba a spotřeba
  • Cíl 13 - ochrana klimatu
  • Cíl 17 - partnerství pro dosažení cílů

 

TZMO SA se podílí na budování systému sběru a recyklace a také na využití odpadů z obalů, o čemž svědčí označení našich výrobků ochrannou známkou „GREEN POINT“. TZMO zcela plní svou povinnost využití odpadů a recyklace.
o nás
Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. více informací o zásadách používání souborů cookie
Rozumím