aktualności

2010-10-01

Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej 2010

W dniach 21-23 września odbyły się po raz 13 Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej, które zgromadziły rekordową liczbę osób. Do Torunia przyjechało ponad 1000 uczestników.

td opieki dlugoterminowej.jpegO wysokiej randze Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej, które odbyły się w dniach 21-23 września 2010 roku, świadczy zaangażowanie w ich organizację największych autorytetów opieki długoterminowej w Polsce m.in. Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. Dodatkowo Konferencję swoim patronatem objęło cenione w Europie i bardzo znaczące w świecie Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Domów Opieki dla Osób Starszych EDE (European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly).

Do Torunia przyjechały największe autorytety związane z tą dziedziną oraz pojawiło się ponad 1000 słuchaczy z całej Polski oraz Europy, reprezentujących takie kraje jak: Irlandia, Szwajcaria, Francja, Dania, Włochy, Rosja, Litwa, Łotwa, Białoruś, Niemcy, Austria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Węgry, Czechy i Holandia. Zebranych gości powitał Jarosław Józefowicz, Prezes Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Następnie głos zabrali: Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prof.dr hab. Piotr Błędowski, Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji. Jednym ze specjalnych gości był ambasador Indii w Polsce Deepak Vohra, który w swoim wystąpieniu mówił o Organizacji opieki medycznej w Indiach i możliwościach współpracy międzynarodowej. Na zakończenie części oficjalnej prof. dr hab. Jan Hartman wygłosił wykład inauguracyjny „Przewartościowanie starości”.

22 września to dzień, w którym równolegle odbywały się sesje oraz wykłady dla uczestników:

- Konferencji pt. „Psychomedyczny wymiar opieki długoterminowej”
- Sympozjum "Problemy prawne i medyczne zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej”
- Warsztatów dla zawodowych opiekunów „Opiekun - profesjonalna opieka”

Konferencję rozpoczęła Sesja I zatytułowana: Prawo a etyka w opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, której przewodniczącym był prof.dr hab.med.Janusz Heitzman. W II Sesji poświęconej tematowi zarządzania placówkami opieki długoterminowej, wystąpili przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Domów Opieki dla Osób Starszych EDE pod przewodnictwem jego Prezesa: prof. Wilfrieda Schlütera. Ciekawy wykład o przyszłości opieki długoterminowej w Europie wygłosił Borys Koprivnikar. Sesja III, której przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, dotyczyła wielkich zespołów geriatrycznych w codziennej praktyce placówki opieki długoterminowej. IV i zarazem ostatnia Sesja tego dnia traktowała o możliwościach porozumiewania się z pacjentami z uszkodzeniem mózgu. Przewodniczyła jej dr n.med. Marzena Ziółkowska–Kochan. 23 września Konferencję zakończyła V Sesja poświęcona dobrym praktykom w placówkach opieki długoterminowej i pomocy społecznej. Celem tej sesji było przedstawienie nieszablonowych rozwiązań i projektów, które mają pozytywny wpływ na jakość życia osób przebywających w placówce oraz na pracę personelu. Tej sesji przewodniczyli: Grażyna Śmiarowska oraz prof.dr hab. Piotr Błędowski.

Równolegle do Konferencji odbyło się Sympozjum pt. "Problemy prawne i medyczne zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej”. Patronat nad Sympozjum objęli: Zarząd Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa we współpracy z Zakładem Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Komitetowi Naukowemu Sympozjum przewodniczył dr med. Paweł Grzesiowski.

Po raz pierwszy w trakcie Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej zorganizowane zostały bezpłatne warsztaty dla zawodowych opiekunów pt. „Opiekun – profesjonalna opieka”. Uczestniczyło w nich ponad 60 osób z placówek opieki długoterminowej powiatu toruńskiego. Na warsztatach tych opiekunowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat technik przemieszczania, prawidłowej pielęgnacji osób niesamodzielnych czy niepełnosprawnych oraz poznać opinie eksperta na temat psychologicznych aspektów opieki nad osobą przewlekle chorą.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i uczestnictwo w XIII Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej.

» powrót
aktualności
Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies
Rozumiem
YouTube